Predaj umelých vianočných stromčekov na Vianoce 2015.

Dušičky - Sviatok všetkých svätých

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si dnes počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných.

Sviatok všetkých svätých
Dušičky, smrť, večnosť.
 
Sviatok všetkých svätých a Dušičky
 
Pamiatka zosnulých (2. november)
 
Pamiatka zosnulých
 
Pamiatka zosnulých a deti
 
Slávnosť všetkých svätých
 
Slávnosť Všetkých svätých (01.11.)
 
Dekoraciedobytu.sk Nafotky.sk Adina.sk Darčeky