Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Pvod sv. Cyrila a Metoda.

Kontantn a Metod mali 5 srodencov. Kontantn bol najmlad zo vetkch siedmych det. Rodiia boli urodzenho pvodu, z toho o otcovi vieme, e bol vysok byzantsk ttny radnk (drungarius). V ivote Metodovom sa o nich hovor: Bol z rodu po obidvoch rodioch nie chudobnho, ale vemi dobrho a venho, znmeho predovetkm Bohu i cisrovi a celmu solnskemu kraju.

Etnick pvod bratov je sporn v tom zmysle, e niektor autori povauj otca za Grka - pretoe jeho meno ja zachovan v grckej podobe Leontios - po slovansky Lev, a matku za Slovanku - volala sa Maria, in autori oboch rodiov za Grkov alebo zriedkavejie oboch za Slovanov. Problm je komplikovan aj skutonosou, e vraz Grk v tom obdob oznaoval aj to, o od 19. storoia nazvame Byzantnec, teda veobecne obyvate Byzantskej re - v tomto zmysle je potom u teoreticky mon akkovek etnick pvod. Je znme, e bratia (v neskorom veku) ovldali okrem inho grtinu, slovaninu a latininu. Ak sa bratia povauj za etnickch Grkov, tak autori postuluj, e sa slovansk jazyk nauili v slovanskom prostred oblasti Solna a grtinou hovorili u od detstva; ak sa povauj za Slovanov, tak autori postuluj, e slovanskm jazykom hovorili u od detstva a po grcky (radn jazyk Byzantskej re) sa nevyhnutne museli naui tak ako kad vzdelan Byzantnec; ak sa povauj za osoby s grckym aj slovanskm pvodom, tak by obidva jazyky ovldali u od detstva. V prospech (iastonho) slovanskho pvodu bratov hovor aj skutonos, e prve oni boli vybran na vytvorenie slovanskho psma, preklady Biblie at. do slovanskho jazyka a misiu v slovanskom prostred, a e poda sdobho vyjadrenia byzantskho cisra "vetci Solnania hovoria istou slovaninou".

Konkrtne v Grcku dnes povauj bratov takmer vlune za Grkov, v Bulharsku takmer vlune za Slovanov, v ostatnch slovanskch krajinch vinou za Slovanov. V Bulharsku ich presnejie povauj za "Bulharov", pretoe Bulhari - z etnologickho aj jazykovho hadiska nesprvne - povauj Slovanov v (severnej) Byzantskej ri (medzi ktorch by bratia patrili) za "Bulharov".

sv. Cyrila a Metoda

Zdiea na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk