Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Pôvod sv. Cyrila a Metoda.

Konštantín a Metod mali 5 súrodencov. Konštantín bol najmladší zo všetkých siedmych detí. Rodičia boli urodzeného pôvodu, z toho o otcovi vieme, že bol vysoký byzantský štátny úradník (drungarius). V Živote Metodovom sa o nich hovorí: Bol z rodu po obidvoch rodičoch nie chudobného, ale veľmi dobrého a váženého, známeho predovšetkým Bohu i cisárovi a celému solúnskemu kraju.

Etnický pôvod bratov je sporný v tom zmysle, že niektorí autori považujú otca za Gréka - pretože jeho meno ja zachované v gréckej podobe Leontios - po slovansky Lev, a matku za Slovanku - volala sa Maria, iní autori oboch rodičov za Grékov alebo zriedkavejšie oboch za Slovanov. Problém je komplikovaný aj skutočnosťou, že výraz Grék v tom období označoval aj to, čo od 19. storočia nazývame Byzantínec, teda všeobecne obyvateľ Byzantskej ríše - v tomto zmysle je potom už teoreticky možný akýkoľvek etnický pôvod. Je známe, že bratia (v neskoršom veku) ovládali okrem iného gréčtinu, slovančinu a latinčinu. Ak sa bratia považujú za etnických Grékov, tak autori postulujú, že sa slovanský jazyk naučili v slovanskom prostredí oblasti Solúna a gréčtinou hovorili už od detstva; ak sa považujú za Slovanov, tak autori postulujú, že slovanským jazykom hovorili už od detstva a po grécky (úradný jazyk Byzantskej ríše) sa nevyhnutne museli naučiť tak ako každý vzdelaný Byzantínec; ak sa považujú za osoby s gréckym aj slovanským pôvodom, tak by obidva jazyky ovládali už od detstva. V prospech (čiastočného) slovanského pôvodu bratov hovorí aj skutočnosť, že práve oni boli vybraní na vytvorenie slovanského písma, preklady Biblie atď. do slovanského jazyka a misiu v slovanskom prostredí, a že podľa súdobého vyjadrenia byzantského cisára "všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou".

Konkrétne v Grécku dnes považujú bratov takmer výlučne za Grékov, v Bulharsku takmer výlučne za Slovanov, v ostatných slovanských krajinách väčšinou za Slovanov. V Bulharsku ich presnejšie považujú za "Bulharov", pretože Bulhari - z etnologického aj jazykového hľadiska nesprávne - považujú Slovanov v (severnej) Byzantskej ríši (medzi ktorých by bratia patrili) za "Bulharov".

sv. Cyrila a Metoda

Zdieľať na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Predaj vianočných stromčekov začne
1.9.2020
a to za:

Dní Hod Min Sek

Výber a osobný odber stromčeka TU
Na našej adrese budú od 1.10.2020 rozložené najkrajšie 3D stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celý 3D smrek
full celá 3D jedľa

©2020 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk