Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Prte aj vy na De rodiny 2011 v Trnave

Centrum pomoci pre rodinu v spoluprci s mestom Trnava a pod ztitou Arcibiskupskho radu v Trnave s podporou Ministerstva prce, socilnych vec a rodiny a Rady pre rodiny pri KBS organizuje da 21. mja 2011 De rodiny v Trnave, na ktor pozvame vetky rodiny. Prv ronk Da rodiny sa uskutonil v roku 2009 v Bratislave, v roku 2010 sa u zapojilo 12 miest vrtane Trnavy, tento rok bude prebieha od 14. do 29. mja 2011 v 15 mestch a obciach Slovenska.

Podujatie sa zana o 15.00 h v Mestskom amfitetri v Trnave svtou omou obetovanou za rodiny, ktor bude sli trnavsk arcibiskup Rbert Bezk. Od 16.00 h bude De rodiny v Trnave pokraova kultrno-spoloenskm programom pre rodiny. Na vod vystpi Dominika Star, bude nasledova vystpenie tanenej skupiny Black Diamonds, predstav sa detsk folklrny sbor Trnavek, zaspieva a zahr kapela J a M. Rodiom i deom sa prihovor frantikn pter Gabriel, ktor je znmy svojou hudobnou tvorbou i rozprvkami pre deti. Vystpia deti zo spevckych zborov, mete sa zabavi na divadelnom predstaven klaunov. Deti z detskho domova v Holi zatancuj spoloensk tance. Osobnm svedectvom o rodine prispej znme osobnosti. Deti bud ma poas podujatia monos zapoji sa do rznych sa, ktor bud na konci vyhodnoten.

V ase od 16.00 do 19.00 je monos oboznmi sa s innosou organizci venujcich sa rodinm prostrednctvom Trhu prorodinnch organizci. Podujatie ponka i viacero portovo-spoloenskch aktivt pre deti, rodiov, starch rodiov, tvoriv dielne, detsk atrakcie. Program bude trva do 19.00 h.

Cieom Da rodiny je pribli a poukza na vznam a hodnotu rodiny. Rodina tvor dleit sas ivota kadho z ns. V prostred rodiny sa delme so svojimi radosami, ale aj bolesami a sme schopn prekonva ivotn prekky. V rodine dozrievaj predstavy mladho loveka o ivote a formuje sa zkladn rebrek hodnt dleit pre cel ivot. Rodina je kolou udskosti, v ktorej sa ume vzjomnej lske a cte a slube slabm. Preto je rodina nenahraditen. Napriek akostiam, ktor dnen rodiny zavaj, rodina zostva kolskou astia loveka.

sobota - 21. mj 2011

Hlavn program:

SVT OMA

as: 15:00 - 16:00 h

Miesto: Mestsk amfiteter v Trnave

Celebruje: trnavsk arcibiskup Mons. Rbert Bezk

Spieva: spevcky zbor Diamant

ABY DETI OTCOV MALI, ABY MALI MAMY..." - PR TO POVEDA NAHLAS!

Kultrno-spoloensk program pre rodiny

as: 16:00 - 19:00 hod.

Miesto: Mestsk amfiteter v Trnave

PROGRAM na pdiu:

vodn prhovor

Dominika Star

tanen skupina Black Diamonds

detsk folklrny sbor TRNAVEK

kapela J a M

pter Gabriel

deti zo spevckych zborov

divadeln predstavenie klaunov

spoloensk tance DeD Hol

Znme osobnosti hovoria o svojej rodine (Marek a Katka Michalkov)

Vyhodnotenie sa

SPRIEVODN program pre deti a rodinky:

- TRH PRORODINNCH ORGANIZCI

Prezentcie organizci venujcich sa rodinm

- ZA RODINNM ASTM, KRA SPOLU CEL RODINA
portovo-spoloensk aktivity pre deti, rodiov, starch rodiov, sae, tvoriv dielne,detsk atrakcie

Hlavn organiztori:

Centrum pomoci pre rodinu, tefnikova 46, 917 01 Trnava; tel.: 0948 020412

Mesto TrnavaSpolupartneri podujatia:

ztitu prevzal Arcibiskupsk rad Trnava,

Trnavsk samosprvny kraj,
Spolonos Jeiova

Poznmka: Parkovanie pre osobn aut aj autobusy je mon priamo pri amfitetri a je neplaten.

Zdiea na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk