Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Medzinrodn dni

Zdiea na Facebooku

26 janur - Medzinrodn de colnctva

Svetov coln organizcia - WCO; v ten de 1953 sa konalo inaugusturan zasadanie Colnej rady pre spoluprcu - Customs Co-operation Council, zriadenej v 1952, ktor sa v 1994 premenovala na World Customs Organization

27 janur - Medzinrodn de bez internetu

pripomna sa od 2001

27 janur - Mezinrodn de pamiatky obetiam holocaustu a predchdzania zloinov proti udskosti

rezolcia VZ OSN z 1. 11. 2005; v ten de 1945 erven armda oslobodila najv nacistick vyhladzovac tbor Osvienim

28 janur - Medzinrodn de mobilizcie proti jadrovej vojne

pripomna sa od 1986

21 februr - Medzinrodn de materskho jazyka

UNESCO, vyhlsen v 1999, oslavuje sa od 2000

8 marec - Medzinrodn de ien

OSN, oslavuje sa od 1975; v decembri 1977 VZ OSN prijalo rezolciu, ktorou vyhlsilo OSN de za prva ien a medzinrodn mier, ktor sa m v lenskch ttoch oslavova v ktorkovek de roka v zhode s historickmi a nrodnmi tradciami

21 marec - Medzinrodn de lesov

Eurpska ponohospodrska konfedercia - ECA, Organizcia Spojench nrodov pre vivu a ponohospodrstvo - FAO, iniciovan v 1971

21 marec - Medzinrodn de boja proti rasovej diskrimincii

OSN, vyhlsen v 1966, pripomna sa od 1967; v ten de 1960 polcia zmasakrovala astnkov pokojnej demontrcie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ud

21 marec - Mezinrodn de zdravho spnku

Medzinrodn nadcia pre duevn zdravie a neurolgiu - IFMHN, vyhlsen v 2001

21 marec - Medzinrodn de bbkarstva /aj bbkovho divadla

Medzinrodn bbkarsk zvz - UNIMA, vyhlsen v 2002

27 marec - Mezinrodn den divadla

UNESCO, vyhlsen v 1961 na podnet Medzinrodnho divadelnho stavu - ITI, oslavuje sa od 1962

2 aprl - Mezinrodn de detskej knihy

Medzinrodn vbor pre detsk knihu IBBY, vyhlsen v 1967; v ten de 1805 sa narodil dnsky rozprvkar H. Ch. Andersen

18 aprl - Mezinrodn de pamiatok a historickch sdiel

Medzinrodn rada pre pamiatky a sdla ICOMOS podnet na sympziu v 1982, UNESCO vyhlsen v 1983, oslavuje sa od 1984

28 aprl - Mezinrodn de pro bezpenost a zdravia pri prci

Medzinrodn organizcia prce ILO, pripomna sa od 2003

29 aprl - Mezinrodn de tanca

Medzinrodn divadeln stav ITI, Medzinrodn tanen rada CID UNESCO, oslavuje sa od 1982; v ten de 1727 sa narodil franczsky tanenk, choreograf, tvorca modernho baletu Jean-Georges Noverre

8 mj - Mezinrodn de ervenho kra

oslavuje sa od 1953; v ten de 1828 sa narodil vajiarsky obchodnk Jean Henri Dunant, spoluzakladate ervenho kra a prv nosite Nobelovej ceny mieru

11 mj - Medzinrodn de sahovavch vtkov

oslavuje sa na Slovensku od roku 2006 (10. vroie podpsania Dohody o ochrane africko-eurozijskch sahovavch vodnch vtkov) podpsan v 1995

12 mj - Medzinrodn de oetrovateliek

Medzinrodn de oetrovateliek /zdravotnch sestier/ a Medzinrodn de podpory chorch s chronickm navovm syndrmom. Medzinrodn rada zdravotnch sestier - ICN, oslavuje sa od 1965; v ten de 1820 sa narodila anglick oetrovateka Florence Nightingalov, ktor zaloila prv kolu pre oetrovateky na svete a sama trpela tmto syndrmom

15 mj - Medzinrodn de rodiny

OSN, vyhlsen 1993, oslavuje sa od 1994

18 mj - Medzinrodn de mze

Medzinrodn vbor mze - ICOM, vyhlsen v 1977, oslavuje sa od 1978

22 mj - Medzinrodn de biologickej diverzity

OSN, oslavovan od 1995, v 1992 v kenskej metropole Nairobi prijali Konvenciu o biologickej diverzite

25 mj - Medzinrodn de pohreovanch det

Pripomna sa od 1986

1 jn - Medzinrodn de det

Oslavuje sa od 1952

4 jn - Medzinrodn de nevinnch detskch obet agresie

OSN, vyhlsen v 1982, vroie nevinnch palestnskych a libanonskch detskch obet izraelskho vpdu do Libanonu v 1982

8 jn - Medzinrodn de ocenov

Vyhlsen v 1992, na Konferencii OSN o ivotnom prostred v Riu de Janeiro

26 jn - Medzinrodn de proti zneuvaniu drog a nezkonnmu obchodovaniu

OSN, vyhlsen v 1987

26 jn - Medzinrodn de OSN za podporu obet trania

vyhlsen OSN v 1997, pripomna sa od 1998

29 jn - Medzinrodn de Dunaja

pripomna sa od 2004, v 1994 v Sofii bol podpsan Dohovor o spoluprci pri ochrane a trvalom vyuvan Dunaja

9 jl - Medzinrodn de za znienie malch a ahkch zbran

International action network on small arms IANSA, organizuje sa od 2001

9 august - Medzinrodn de pvodnho obyvatestva sveta

OSN, vyhlsen v 1994, pripomna sa od 1995, v roku 1982 sa prv raz stretla pracovn skupina domorodho obyvatestva, pracujca pri subkomisii na podporu a ochranu udskch prv

12 august - Medzinrodn de mldee

OSN, vyhlsen v 1999, oslavuje sa od 2000

23 august - Medzinrodn de spomienky na obchod s otrokmi a jeho zruenie

UNESCO, pripomna povstanie ernoskch otrokov, ktor vypuklo v noci z 22. na 23. 8. 1791 na ostrove San Domingo a viedol ho Toussaint LOuverture

8 september - Medzinrodn de gramotnosti

UNESCO, oslavuje sa od 1967

16 september - Medzinrodn de ochrany oznovej vrstvy

OSN, vyhlsen v 1994, pripomna sa od 1995, v 1987 bol podpsan Montrealsk protokol o ltkach, ktor pokodzuj oznov vrstvu

21 september - Medzinrodn de mieru

OSN, vyhlsen v 1981, oslavuje sa od 1982

1 oktber - Medzinrodn de seniorov

OSN, vyhlsen v 1990, oslavuje sa od 1991

2 oktber - Medzinrodn de bez nsilia

OSN, vyhlsen 2007, pripomna sa od 2007

4 oktber - Medzinrodn de zvierat

5 oktber - Medzinrodn de uiteov

UNESCO, vyhlsen v 1994

8 oktber - Medzinrodn de boja proti popleninm

Medzinrodn spolonos pre popleninov razy

17 oktber - Medzinrodn de boja proti chudobe

OSN, vyhlsen v 1992, pripomna sa od 1993

6 november - Medzinrodn de ochrany ivotnho prostredia pred nienm poas vojny a ozbrojenho konfliktu

OSN, vyhlsen v 2001, pripomna sa od 2002

16 november - Medzinrodn de tolerancie

OSN, UNESCO, oslavuje sa od 1996

17 november - Medzinrodn de tudentva

25 november - Medzinrodn de elimincie nsilia voi enm

OSN, vyhlsen v 1999

29 november - Medzinrodn de solidarity s umi Palestny

OSN, vyhlsen v 1977, pripomna sa od 1978

2 december - Medzinrodn de zruenia otroctva

3 december - Medzinrodn de osb so zdravotnm postihnutm

OSN, vyhlsen v 1992 ako Medzinrodn de zdravotne postihnutch osb, pripomna sa od 1993

5 december - Medzinrodn de dobrovonkov v ekonomickom a socilnom rozvoji

OSN, vyhlsen v 1985, pripomna sa od 1986

7 december - Medzinrodn de civilnej leteckej prepravy

OSN, vyhlsen v 1996; Medzinrodn organizcia civilnho letectva ICAO, vyhlsen v 1992, oslavuje sa od 1994

9 december - Medzinrodn de boja proti korupcii

OSN, vyhlsen v 2003, pripomna sa od 2004

18 december - Medzinrodn de migrantov

OSN, pripomna sa od 2000

20 december - Medzinrodn de udskej solidarity

OSN, vyhlsen v 2005, pripomna sa od 2006
umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk