Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Medzinrodn de det MDD

Medzinrodn de det MDDMedzinrodn de det MDDMedzinrodn de det MDD

Medzinrodn de det - MDD je sviatok det, ktor sa oslavuje v mnohch krajinch sveta. Medzinrodn de det sa zvyajne, ale nie vade oslavuje kadorone 1. jna. Na Slovensku (a v niektorch alch krajinch bvalho sovietskeho bloku) sa slvi od roku 1952.

Hoci na Slovensku sa Medzinrodn de det oslavuje 1. jna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporan na 20. novembra. Odporuenie dalo Valn zhromadenie Organizcie spojench nrodov uznesenm 836 (IX) zo da 14. decembra 1954. V tento de by sme si mali pripomna bratstvo a porozumenie medzi demi a mali by sme ho venova aktivitm s demi, myslie na ich dobro a ivotn podmienky vo svete. Vbor tie odporal zasvti tento de mylienke a cieom Charty nrodov.

Dtum 20. november zrove upozoruje na prijatie deklarcie o prvach dieaa v roku 1959 a na prijatie Dohovoru o prvach dieaa v roku 1989.

V roku 2000 svetov ldri vytili Milniov rozvojov ciele (MDG), ktorch naplnenie by znamenalo celosvetov znenie extrmnej chudoby, zastavenie renia HIV/aids, poskytnutie zkladnho vzdelania pre vetkch - a to do roku 2015. UNICEF poukazuje na to, e es z smych MDG priamo svisia s demi a s kov pre zlepenie ivota det.

V kadom z ns je krsne diea, a to diea povedie a
do krajiny snov, kde je ivot hrou
darujme si v tento de, s lskou aspo jeden sen.

V tento de vetkm deom na svete elm:
aby vetky deti mali astn detstvo
aby netrpeli hladom a smdom, mali domov a dobrch rodiov aby neboli tran a inak zneuvan dospelmi
aby ich rodiia nenechali plaka bez toho, aby zistili jeho prinu
aby im rodiia venovali svoj as nielen poas tohto jednho da v roku, ale cel rok
a hlavne aby im dali lsku...

Medzinrodn de det na Tyrovom nbre Bratislava 2011
 
Medzinrodn de det - Plov kpalisko Bojnice 2011
 
Medzinrodn de det na zmku Bojnice 2011
 
Medzinrodn de det - Bansk tiavnica 2011
 
Medzinrodn de det Horn Breznica 2011
 
Medzinrodn de det Krompachy 2011
 
Medzinrodn de det Vranov nad Topou 2011
 
Medzinrodn de det v Ladomerskej Vieske 2011
 
Medzinrodn de det z Wikipedie
 
Dohovor o prvach dieaa - pln znenie
 
Dohovor o prvach dieaa - v jazyku mladch ud
 
Kad diea m svoje prva.
 
MDD - Mria Antalov - dchodkya zo Slovenskho Komla:
 
MDD - Edita Broov - slovensk uiteka z Terian:
 
MDD - Magdalna Kainov - uiteka v materskej kole
 
MDD - Mria Galntaiov zo Slovenskej meninovej samosprvy
 
MDD - Hilda Guliov Fabuov farrka
 
MDD - Imrich Ktai - dchodca z erne
 

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk