Predaj umelých vianočných stromčekov na Vianoce.

Medzinárodný deň detí MDD

Medzinárodný deň detí MDD Medzinárodný deň detí MDD Medzinárodný deň detí MDD

Medzinárodný deň detí - MDD je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne, ale nie všade oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

Dátum 20. november zároveň upozorňuje na prijatie deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959 a na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa v roku 1989.

V roku 2000 svetoví lídri vytýčili Miléniové rozvojové ciele (MDG), ktorých naplnenie by znamenalo celosvetové zníženie extrémnej chudoby, zastavenie šírenia HIV/aids, poskytnutie základného vzdelania pre všetkých - a to do roku 2015. UNICEF poukazuje na to, že šesť z ôsmych MDG priamo súvisia s deťmi a sú kľúčové pre zlepšenie života detí.

V každom z nás je krásne dieťa, a to dieťa povedie ťa
do krajiny snov, kde je život hrou
darujme si v tento deň, s láskou aspoň jeden sen.

V tento deň všetkým deťom na svete želám:
aby všetky deti mali šťastné detstvo
aby netrpeli hladom a smädom, mali domov a dobrých rodičov aby neboli týrané a inak zneužívané dospelými
aby ich rodičia nenechali plakať bez toho, aby zistili jeho príčinu
aby im rodičia venovali svoj čas nielen počas tohto jedného dňa v roku, ale celý rok
a hlavne aby im dali lásku...

Medzinárodný deň detí na Tyršovom nábreží Bratislava 2011
 
Medzinárodný deň detí - Plážové kúpalisko Bojnice 2011
 
Medzinárodný deň detí na zámku Bojnice 2011
 
Medzinárodný deň detí - Banská Štiavnica 2011
 
Medzinárodný deň detí Horná Breznica 2011
 
Medzinárodný deň detí Krompachy 2011
 
Medzinárodný deň detí Vranov nad Topľou 2011
 
Medzinárodný deň detí v Ladomerskej Vieske 2011
 
Medzinárodný deň detí z Wikipedie
 
Dohovor o právach dieťaťa - plné znenie
 
Dohovor o právach dieťaťa - v jazyku mladých ľudí
 
Každé dieťa má svoje práva.
 
MDD - Mária Antalová - dôchodkyňa zo Slovenského Komlóša:
 
MDD - Edita Brožová - slovenská učiteľka z Terian:
 
MDD - Magdaléna Kainová - učiteľka v materskej škole
 
MDD - Mária Galántaiová zo Slovenskej menšinovej samosprávy
 
MDD - Hilda Guláčiová Fabuľová – farárka
 
MDD - Imrich Kátai - dôchodca z Černe
 

predaj vianočných stromčekov, vstup do internetového obchodu

Predaj vianočných stromčekov začne
1.9.2019
a to za:

Dní Hod Min Sek

©2019 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk