Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

De boja za slobodu a demokraciu - nen revolcia

Od roku 2001sa na Slovensku 17. november slvi ako ttny sviatok

V tento de si pripomname dve historick udalosti:

  • jednu z roku 1939
  • druh o esdesiat rokovv roku 1989

Sedemnsteho novembra 1939 nacisti v reakcii na demontrcie uzavreli esk vysok koly, popravili 9 tudentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentranch tborov. Predchdzali tomu udalosti vo vtedajom protektorte echy a Morava. Okupcia eskch zem nemeckmi vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28. oktbra 1939 demontrciu v spojitosti s oslavami vzniku eskoslovenska. Na potlaenie demontrci boli pouit streln zbrane. Na nsledky zranen podahol aj jeden z astnkov demontrcie, tudent Karlovej univerzity Jan Opletal. Opletalova smr vytiahla 17. novembra 1939 do ulc stovky vysokokolkov. Strety s polciou a nemeckmi vojakmi trvali cel de a ich nsledky boli tragick. Ako spomienka na tento de bol o dva roky na 17. november vo Vekej Britnii vyhlsen za Medzinrodn de tudentstva.

Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najm v Prahe a v Bratislave vznamn lohu tudenti vysokch kl.

nen revolcia 17.11
nen revolcia 17.11
nen revolcia 17. november
Vide nenej revolcie
 
De tudentstva 17. november
 
Nen revolcia
 
17. november 1989 - nen revolcia
 

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk