Predaj umelých vianočných stromčekov na Vianoce.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda slávi 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára. Štátnym sviatkom si pripomíname slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli tiež vyhlásení za spolupatrónov Európy.

sviatok sv. Cirila a Metoda sviatok sv. Cirila a Metoda sviatok sv. Cirila a Metoda

Sviatok sv. Cyrila a Metoda
 
Konajú sa púte, omše i koncerty
 
súsošie Cyrila a Metoda
 
Pôvod sv. Cyrila a Metoda
 
Veľká Morava
 

predaj vianočných stromčekov, vstup do internetového obchodu

Predaj vianočných stromčekov začne
1.9.2019
a to za:

Dní Hod Min Sek

©2019 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk