Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Na štátny sviatok sv.Cyrila a Metoda sa konajú sa púte, omše i koncerty.

Na Slovensku je štátny sviatok pripomínajúci kresťanských vierozvestov, svätých Cyrila a Metoda a duchovný a kultúrny rozmer ich misie.

Na území dnešného Slovenska bolo kresťanské učenie rozšírené už pred príchodom solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Kresťanstvo do tejto oblasti preniklo v období Rímskej ríše, čo dokazujú viaceré archeologické nálezy, napríklad z oblasti Bratislavy-Rusoviec, Nitry Bojnej či odkrytie ranokresťanskej kaplnky na Devíne pochádzajúcej zo 4. storočia. Kresťanstvo začalo výraznejšie prenikať medzi Slovanov na území súčasného Slovenska v prvej tretine 9. storočia, čo dokazoval napríklad kostol v Nitre vysvätený salzburským biskupom.

Veľkým prínosom byzantských kresťanských vierozvestov bolo, že šírili Kristovo učenie na území našich predkov v ľuďom zrozumiteľnom slovanskom jazyku. Konštantín (Cyril) ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo, prispôsobené pre slovanskú reč, hlaholiku a preložil základné state súvisiace s kresťanskou vieroukou: výber evanjeliových čítaní - Evanjeliár. Po takejto príprave prišli obaja zvestovatelia viery v roku 863 na Veľkú Moravu. Obyvateľstvo spolu s miestnou vládnucou mocou byzantskú misiu prijalo.

Misiou Cyrila a Metoda na Veľkej Morave naši predkovia získali neoceniteľné bohatstvo. Popri Konštantínom vytvorenom novom písme hlaholike solúnski bratia dosiahli počas návštevy v Ríme (v roku 868) u pápeža Hadriána II. aj schválenie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka západnej cirkvi, v ktorom sa mohli vykonávať kresťanské obrady, popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. Táto skutočnosť, ako aj titul arcibiskupa, ktorý Metodovi udelil pápež Hadrián, svedčí o úspešnosti misie.

Duchovný odkaz sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, je silný aj v súčasnosti. Dodnes sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov či Macedóncov.

Sviatok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku charakterizujú viaceré púte, slávnostné omše, koncerty a iné kultúrne a duchovné podujatia v rôznych regiónoch Slovenska, za účasti biskupov a kňazov. Je to napríklad Cyrilo-metodská národná púť v Nitre, púť v Kostole sv. Kríža v Devíne venovaná misii solúnskych bratov, kde sa dnes koná aj koncert slovanskej hudby, púť v obci Selce v Banskobystrickej diecéze či XXI. ročník Cyrilo-metodských dní v Terchovej a ďalšie.

Význam misie sv. Cyrila a Metoda si dnes pripomenú aj evanjelici na hrade Branč, kde sa predpoludním uskutočnia slávnostné služby Božie.

V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude dnes večer pásmo slova a hudby venované trom významným osobnostiam, svätým Cyrilovi, Metodovi a Gorazdovi. Koná sa v rámci osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda a pri príležitosti 1125. výročia úmrtia prvého arcibiskupa metropolitu sv. Metoda a ustanovenia sv. Gorazda za jeho nástupcu. Podujatie je zároveň súčasťou aktivít Roka kresťanskej kultúry na Slovensku.

sviatok sv. Cirila a Metoda

Zdieľať na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Predaj vianočných stromčekov začne
1.9.2020
a to za:

Dní Hod Min Sek

Výber a osobný odber stromčeka TU
Na našej adrese budú od 1.10.2020 rozložené najkrajšie 3D stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celý 3D smrek
full celá 3D jedľa

©2020 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk