Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

VekononSMS bsniky, elania a vinovaky

Velka noc, Velka noc, daleko je do Vianoc, kto m trochu umu, naleje si rumu, ak ma prst aj opicka, dalsi chod - borovicka. Len povahy krotke daju prednost vodke. Kto chce pekne vonat, otvor si konak. Kto ma vyssie ciele, ten popija biele. Len vitazi na paske dostavaju sampanske. No za dobry cin, moze byt aj gin.

Dobrej unky, mnoho vajec, k tomu ete chleba krajec. Do pohra vneka, k tomu vea zdravka.

Jar u klope na vrtka, krsnu Vek noc prinaj kuriatka! Prjemn sviatky a vesel ibaku praj...

K novej jari vea sily, by ste v zdrav dlho ili. Na Vek noc vea vody, spokojnosti a pohody celej rodine el...

Ke mal vtiky vyletia z hniezd ako kad jar, slnieko a tepl dni nm prines ako krsny dar. Prjemn preitie Vekej noci praj ...

Kee je to v mojej moci, tak ti prajem k Vekej noci lsku, astie, zdravko, unku, vnko, vajko. Vesel preitie vekononch sviatkov praje...

Korb, vodu, kraslc moc, nech prinesie Vek noc. Zdravie, astie, smev v tvri, elme Vm k sviatku jari.

Korb, vodu, kraslc moc, nech prinesie Vek noc. astie, zdravie, smiechu vea, primne Vm vetkm el...

Krsne a radostn dni cez vekonon sviatky a vea ivotnej pohody v alch doch zo srdca el...

Krsne preitie Vekononch sviatkov, vea lsky a rodinnej pohody praje...

Lska Zelenho tvrtku, viera Vekho piatku, ndej Bielej soboty a vazstvo Vekononej nedele, nech Vs posiln a napln pokojom a dverou.

Maovan vajko, pekn botek na lko, k tomu zdravia moc a moc a vesel Vek noc.

Vek noc, vek noc,
aleko je do Vianoc,
kto m trochu umu,
naleje si rumu,
ak m prs aj opika,
padne dobre borovika,
len povahy krotk,
daj prednos vodke.

Vek noc jar nesie v batku od Slnka,
bud sa prroda, tok astia zablnk,
mauj si dievika, farebn vajka,
aby si mala m, obdari Janka.
Janka, Duana, okpu a zrna,
rume sadne na lko, ke im pod vajko.

U sa blia sviatky jari,
teia sa nm vek, mal,
baby zase b sa bud,
svoje aty sui bud.

elm Vm vea smiechu,
na vek noc pre potechu,
v pondelok vek zhon,
a kpaov pln dom,
vea vody z potoka,
budete sviee do roka.

Hody, hody, doprovody,
ja mm boty pln vody,
vajce u ma nelk,
nalejte mi panka.

Vea vne kolikov,
ete viacej korbikov,
dobr vnko do skleniky,
vea vody zo studniky.
Vesel vek noc.

Tm ktor nosia sukniky,
vea studenej vodiky,
Tm ktor nosia nohavice,
vea dobrej slivovice.

K rade alch vinovnkov,
aj ja poda dobrch zvykov,
pripoji chcem, ke nie inie,
aspo svoje skromn vine,
pekn sviatky, dobr zhodu,
enm erstv, svieu vodu,
muom tie nech sladko je,
nech si prdu na svoje.

Ske zajko malik,
stratil vetky maliky.
Ve u ibe od nedele,
nem jedno vajce cel.
Orat je ako svia,
iba triezvy, to je drina.

Plenka a voda dnes patria k sebe,
na mokr vlasy u netreba hrebe,
plenka a voda dneska bud vldnu,
ke bude ako st, mme si i sadn.

Mal zajko up v trve, sleduje ako jar sa bud prve. Vetko iv sa raduje, na Vek noc sa hotuje. Privtajme sviatky jari, nech sa vetkm dobre dar.

U s sviatky Vekej noci, bu uterk na pomoci, ke a voda z vedra zmo a korb na chrbte skon.

Mal lt kuriatka, slvia sviatok jari, vekononm ibaom, nech sa u Vs dar.

Sviatky pln milosti, poehnania hojnosti, od vzkriesenho Spasitea, rodina naa vm dnes el.

Prijmi mj pozdrav krtky na vekonon sviatky. V zdrav ich dobrom prei, bu vesel, astn, sviei!

K novej jari vea sily, aby ste vy dlho ili. Na Vek noc vea vody, spokojnosti a pohody.

Vek noc k nm op prde, chlapcom korb na um zde. Nebud ma dievky pokoj, kriku bude vade vkol.

Vajcia s natvrdo, dievat sa teia, mu by od rna, u plne bez iat.

enm vea vody, chlapom vea vnka, deom nech vo vrecku, zopr minc cink.

Halzkou po zadku, voavku do vlasov, noe sa ponkni farebnm kolom.

elme Vm vea smiechu, na Vek noc len potechu, v pondelok vek zhon, enm ibaov pln dom.

Studen vodika, farebn vajka, kolik makov, korbik vbov.

Dobrej unky, mnoho vajec, k tomu ete chleba krajec. Do pohra vneka, k tomu vea zdravka.

Skr ako domov prinesie pr farebnch vajec, poriadne sa pred ibakou, poriadne sa najedz. Inak by si ahko mohol prinies len opiku, nezabudni k plenke, obas da si aj vodiku.

Vek noc, Vek noc, aleko je do Vianoc. Kto m trochu umu, naleje si pohr rumu.

Sladk kole, ohybn korbe, vodu studen, unku den, vea radosti a mlo starosti. Krsnu Vek noc.

Na stole bahniatka a vek dobroty, prde aj lska, vykro jej oproti!

Vek noc predo dvermi, ostate chlapci vern, i napriek dievat kriku, dobrmu svojmu zvyku. Dievatm vea vody a chlapcom mlo kody!

Na Vek noc v mojom vini, neme by pozdrav in, ako: dobr ibaku a kpaku aj s vslukou vo vaku.

Vo svetle tohto radostnho sviatku, nech je Vm slvenie Vekej noci prameom lsky a pokoja.

Sviatky pln milosti, poehnania hojnosti od vzkriesenho spasitea naa rodina s lskou el.

Kol, unka nech Vm chut, vodka, vno hlvku mti. Len raz za dlh rok mme krsnu Vek noc. Vea vody, smiechu a radosti praje ...

Dobrej unky, vea vajec, k tomu i ten chleba krajec. Do pohra vneka a vm vea zdravka. Tm o nosia sukniky, prajem vea vodiky. Tm o nosia nohavice, vea dobrej slivovice. el ...

Vodka, unka nech vm chut, vino nech vm hlavu mti. Raz ma tak moc, prajem krsnu Vek Noc.

Lska Zelenho tvrtku, viera Vekho piatku, ndej Bielej soboty a vazstvo Vekononej nedele, nech Vs posiln a napln pokojom a dverou.

Mal zajko rno vstal, vajka si pokrabkal. Korbik si vyletil a takto sa poteil: Hur je tu Vek noc, prce bude moc a moc ...Vesel Vek Noc praje ...

U sa bli, u sa bli Vekonon pondelok, U sa vajcia obliekaj do farebnch koieok. Ej, krte sa, kolovrtky, ej, krte sa, praslice! U sa vajcia obliekaj, by z nich boli kraslice.

K radu alch vinovnkov aj ja poda dobrch zvykov pripoji sa chcem - ke nie inie - aspo svoje skromn vine: Pekn sviatky, dobr zhodu, enm erstv, svieu vodu, muom tie nech sladko je, nech si prjdu na svoje.

elme vm vea smiechu, na Vek noc len potechu. V pondelok vek zhon a enm kpaov pln dom. Vea vody z potoka, bud sviee do roka.

Pekn bozk na lko, netvr sa tak hrdo, do vrecka vajko, najradej na tvrdo. Me by erven, lt i modr, len si ty poriadnu halzku odre. Ak m by Vek Noc naozaj tedr, namiesto striekaiek musia by vedr.

Vea vne kolikov, pritom mnoho korbikov, dobr vnko do skleniky, vea vody zo studniky.

Vek noc jar nesie v batku od slnka, bud sa prroda, tok astia zablnk. Mauj e dievika farebn vajka, aby si mala m obdari Janka. Janka i Duana, okpu a zarna, rume sadne na lko, ke im pod vajko.

Na Vek noc vea vody, vbec ti to neukod, aj na teba ak neprjemn mlka. Na Vek noc vea vody, vbec ti to neukod, zo spodu, aj z vrchu, akaj chladn sprchu.

Milostipln a poehnan Vekonon sviatky, ndej z Kristovho vazstva, vanos a lsku voi Spasiteovi, hojnos zdravia a sl vyprosuje...

Halzkou po zadku, plenku odztkuj, starosti za chrbt, ni vene netrvl. Halzkou po zadku, voavku do vlasov, noe sa ponkni farebnm kolom.

Pekn sviatky, dobr zhodu, enm erstv , svieu vodu, muom tie nech sladko je, nech si prd na svoje.

Plenka s vodou dnes patria k sebe, na mokr vlasy u netreba hrebe. Plenka a voda dneska bud vldnu, ke bude ako st, mme si i sadn. Plenka s vodou dnes patria k sebe, nele na ceste, rchlo sa preber. Pozbieraj z asfaltu voavky, parfmy, naprav si kravatu a nele na zemi! o si to lovee, o si to za chlapa, ke si sa rozhodol na ceste zachrpa?

Ke mal vtiky vyletia z hniezd ako kad jar, slnieko a tepl dni nm prines ako krsny dar. Prjemn preitie Vekej noci praj ...

Prijmi mj pozdrav krtky na vekonon sviatky. V zdrav ich dobrom prei, bu vesel, astn, sviei!

Malik kaiatko je tu len nakrtko, za botek na lko nesie Vm vajko. Vesel Vek noc.

Prajeme slvnostn preitie Vekej noci, radosti, smiechu a slnieka a chlapom pekn maovan vajka.

Ak m by Vek noc naozaj tedr, namiesto striekaiek musia by vedr....

Pozbieraj z asfaltu voavky, parfmy, naprav si kravatu a nele na zemi!...

Vo svetle tohto radostnho posolstva, nech je slvenie Vekej Noci pre Vs prameom
ndeje radosti a pokoja.

Vek noc s lky v kvete, zves, e prila mlad krska. Oslvte ju ako viete, nech sa astie s kadm lska.

Kee je to v mojej moci, tak ti prajem k Vekej Noci, lsku, astie, zdravko, unku, vnko, vajko. Vesel preitie vekononch sviatkov prajem ja.

Vek Noc, s lky v kvete, zves, e prila mlad krsa. Oslvte ju ako viete, nech sa astie s kadm lska.

K radu alch vinovnkov, aj ja poda dobrch zvykov, pripoji sa chcem, ke nie inie,
aspo svoje skromn vine. Pekn sviatky, dobr zhodu, enm dobr erstv vodu, muom tie nech sladko je, nech si prdu na svoje.

Korb, vodu, kraslc moc, nech prinesie Vek noc. astie, zdravie, smiechu vea, primne Vm vetkm el...

Jar u klope na vrtka, krsnu Vek noc prinaj kuriatka! Prjemn sviatky a vesel ibaku praj ...

Prajem prjemn preitie vekononch sviatkov, dievatm a enm vea vody chlapom vea vodky a chlapcom dobrej okoldky.

Krsne a pohodov preitie Vekej Noci, nech Vs vetkch rados a veselos m vo svojej plnej moci, nech sa u Vs voda aj vodka to, a nech baby poriadny prd vody zmo.

Prjemn preitie v pokoji a v pohode Vekej Noci v kruhu tch, ktor Ti k srdcu prirstli...

Sviatky jari s tu zas, oslvte tento krsny as. Prjemn preitie vekononch sviatkov, vea astia a pohody Vm el...

Malik kaiatko je tu len nakrtko, za botek na lko nesie Vm vajko. Vesel Vek noc.

Poehnan Vek Noc! Vo svetle tohto radostnho posolstva, nech je Vek Noc pre Vs prameom ndeje, radosti a pokoja.

Korb, vodu, kraslc moc, nech prinesie Vek Noc. Zdravie, astie, smev v tvri, to Vm elm k sviatkom jari.

Lsku Zelenho tvrtku, silu Vekho piatku, pokoj Bielej soboty, vea zitkov v Nedeu
a bohat Vekonon pondelok Ti el ...

Ty ibal zajaik, kam si schoval korbik? Zd sa, e mil zajko vymenil ho za pekn vajko. Prjemne preitie vekononch sviatkov praje...

elm Vm vea smiechu, na Vek noc len potechu. V pondelok vek zhon a enm kpaov pln dom. Vea vody z potoka, budete sviee do roka.

Gaj sa vajko, cez hory, doliny, prines mj Vekonon pozdrav do kadej rodiny.

Nech je t tohtoron Vek Noc astn a vesel, preit v zdrav a pokoji.

Radujte sa, kresania, v srdciach Vaich plesajte. Z mtvych povstal n Spasite aleluja spievajte. Spokojn preitie vekononch sviatkov praje...

elm Vm pokojn preitie Vekej Noci, duchovn znovuzrodenie a radostn ndej.

Prajem Ti krasne prezitie Velkonocnych sviatkov. Nech Tvoj dom je pln pokoja, stol hyri hojnostou a srdcia blzkych su naplnene laskou a porozumenim. Ps: a vela vody :o) ...

K radu dalsich vinsovnikov aj ja podla dobrych zvykov pripojit chcem - ked nie insie - aspon svoje skromne vinse: Pekne sviatky, dobru zhodu, zenam cerstvu, sviezu vodu, muzom tiez nech sladko je, nech si vyjdu na svoje.

Mily zajko rano vstal, vajicka si pohladkal, korbacik si vylestil a velmi sa potesil: "Hura, je tu Velka noc, prace bude moc a moc!"

Skace zajko malicky, stratil vsetky maslicky. Ved uz sibe od nedele, nema jedno vajce cele. Ozraty je ako svina, sibat triezvy, to je drina.

Zenam vela vody, chlapom vela vinka, detom nech vo vrecku zopar minci cinka.

Zelame Vam vela smiechu, na Velku noc len potechu, v pondelok velky zhon, zenam sibacov plny dom.

Sladke kolace, ohybne korbace, vodu studenu, sunku udenu, vela radosti a malo starosti. Krasnu Velku noc.

Uz sa blizi, uz sa blizi Velkonocny pondelok, uz sa vajcia obliekaju do farebnych kosielok. Ej, krutte sa, kolovratky, ej, krutte sa, praslice! Uz sa vajcia obliekaju by z nich boli kraslice.

K novej jari vela sily, by ste v zdravi dlho zili. Na Velku noc vela vody, spokojnosti a pohody.

 

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk