Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Ako sa modliť ruženec.

Zdieľať na Facebooku

Svätý ruženec je naozaj silná modlitba, ktorá pomáha aj pri rôznych duchovných problémoch. Pomôže nám sústrediť sa a pozdvihne ducha. Máriu si vyvolil Boh, aby prostredníctvom nej prišiel na tento svet Boží syn. Teda, keď bola Mária dobrá Bohu, tak si ju môžmme pokojne aj my zvoliť za svoju prostredníčku a orodovníčku.

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu: Na začiatku: "Otče náš...", "Zdravas...", "Verím..."; Pred každým desiatkom: "Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!"; Desiatok (10x opakujeme): "Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!"; Na zakončenie (3x): "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom"

Ruženec k Duchu svätému je opísaný v litániách:


Ruženec:

V modlitbe svätého ruženca rozjímame o Ježišovom
živote s pozdravením, ktorým anjel oslovil pannu Máriu
v evanjeliu podľa Lukáša. Vzbudíme si úmysel
modlitby, prežehnáme sa so slovami "V mene Otca i
Syna i Ducha Svätého", a na prvom zrnku nasleduje
"Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i
zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho
Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z
Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k
zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na
nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha
Svätého, v svätú cirkev katolícku*1, v spoločenstvo
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v
život večný. Amen.", potom nasledujúce tri zrnká,
preddesiatok, trikrát "Zdravas', Mária, milosti plná,
Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný
je plod života Tvojho, Ježiš *2. Svätá Mária, matka
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti
našej, Amen." Po mene Ježiš (kde je hviezdička 2) sa
postupne vkladajú prosby k preddesiatku.
Ruženec pozostáva z piatich desiatkov. Jednotlivé
desiatky sa skladajú z modlitby Pána - "Otče náš, ktorý
si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď
kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na
zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého,
Amen." a desiatich zdravasov, v ktorých po mene Ježiš
(*2) sa pridávajú tajomstvá k jednotlivým desiatkom. Po
každom desiatku nasleduje: "Sláva Otcu, i Synu, i
Duchu svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i
teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen" a Fatimská
prosba "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň
nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše,
najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje
milosrdenstvo."
*1) ak nie si katolík, tak tu môžeš použiť slovo "všeobecnú".


RANNÁ MODLITBA:

Večný Otče, obetujem Ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú
ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj
deň a v spojení s utrpením Tvojho milovaného Syna Pána
Ježiša Krista z moci lásky, skrze ruky Panny Márie na Tvoju
česť a slávu, aby Ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali
a za spásu duší vytrvale, úprimne sa modlili. Amen

Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň
3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie

1.Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
2.Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
3.Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.
4.Vytrváš na ceste cnosti.
5.Dobre spoznáš svoje nedostatky.
6.Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
7.Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
8.Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
9.Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
10.Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie
denne aspoň pol roka.

Deväťdňová pobožnosť:

Denne sa modlite 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho Ženícha Ducha Svätého.

Prisľúbenie Ducha Svätého:

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie DUCHU SVÄTÉMU, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba...

1.Milosť, že svojho Boha už nikdy neurazíte smrteľným hriechom.
2.Neprejdete očistcom, keď svoje očistenie vykonáte na zemi.
3.Po smrti budete vyzdvihnutí tam, kde sa Serafíni klaňajú
Bohu.
4.Mená tých, ktorí rozšíria úctu a lásku k Duchu Svätému, budú
zapísané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a nebudú
nikdy vymazané.
5.Tí, ktorí sa pomodlia túto novénu, budú naplnení darmi Ducha
Svätého a budú označení na ceste do neba.
6.Každá osoba, ktorá sa tejto úcte zasvätí, stane sa ohnivým
chrámom Ducha Svätého, kde príde i Boh Otec i Boh Syn
a budú v nej prebývať.
7.Tí, ktorí ma budú uctievať pod menom Nevesta Ducha Svätého,
získajú veľkú lásku k Ježišovi v Eucharistii a ku mne,
Matke Božej.

Moje sladké dieťa, rozšír túto 7-ružencovú novenu, aby mnoho milosti padlo na zem.

Ako sa modliť ruženec
Litánie k duchu svätému
umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Predaj vianočných stromčekov začne
1.9.2020
a to za:

Dní Hod Min Sek

Výber a osobný odber stromčeka TU
Na našej adrese budú od 1.10.2020 rozložené najkrajšie 3D stromčeky.
V prípade záujmu si stromčeky pozrieť a zakúpiť nás prosím vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po.Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní a vrátenie peňazí SAMOZREJMOSŤOU. 

Za Náš obchod odporúčame:
full celý 3D smrek
full celá 3D jedľa

©2020 | Zákaz kopírovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk