Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Medzinrodn de rodiny sa v Bratislave.

NEW YORK, BRATISLAVA. Valn zhromadenie OSN vyhlsilo Medzinrodn de rodiny, pripadajci na 15. mja, v rezolcii schvlenej 20. septembra 1993. V newyorskom sdle OSN jeplnovan panelov diskusia na tmu: "Matky a rodiny: vzvy v meniacom sa svete" (Mothers and Families: Challenges in a Changing World).

V Bratislave savmji pri prleitosti Medzinrodnho da rodiny uskutonuj verejn oslavy pod nzvom: De rodiny - Family Day. Mottom podujatia na Nmest SNP v Bratislave je: "....aby deti otcov mali... aby mali mamy". Hlavnm zmeromje poukza na dleitos rodiny a manelstva v spolonosti.

Medzinrodn de rodiny odra vznam, ak medzinrodn spoloenstvo pripisuje rodine ako zkladnej bunke spolonosti. Je prleitosou pre jednotliv vldy, aby sa zamysleli nad rodinnou politikou v ich krajine. Zrove je 15. mj monosou, aby vldy, ako aj mimovldne organizcie, vzdelvacie intitcie, cirkvi a al aktivisti, zasadzujci sa za klasick model rodiny, organizovali podujatia s cieom informova o funkcich, ktor pln rodina. Poas Medzinrodnho da rodiny mono lepie pochopi, ako ekonomick, socilne, demografick a kultrne procesy vplvaj na rodiny.

Mdi mu zohra vznamn lohu v tom, aby Medzinrodn de rodiny mal na nrodnej rovni dobr priebeh a podujatia elan dosah. Kee jeden de je v takchto prpadoch krtky, je vhodn zamera na podujatia intenzvnu a cielen medilnu kampa.

Odbornci na demografiu a tatistiku predpokladaj, e v najblich desaroiach bude poet obyvateov na Slovensku klesa a jeho populcia starn. Od pdu bvalho reimu na konci 80. rokov 20. storoia vrazne klesol poet uzatvorench manelstiev i prodnos, podiel det narodench mimo manelstva sa zvil, zrchlil sa rast rozvodovosti. Aj na Slovensku pribdaj od konca 80. rokov mlo vdan javy, ako osoby ijce bez trvalho partnera, bezdetn pry, i prv prody vo vyom veku eny.

Zdiea na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk