Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

De rodiny 2011 v Banskej Bystrici

V sobotu 28. mja 2011 sa uskuton v Banskej Bystrici oslava Da rodiny 2011. Akciu otvor o 10.00 hod. na Nmest tefana Moysesa primtor mesta Peter Gogola a kon sa pod jeho ztitou. Cieom je podpori prirodzen rodinu zaloen na manelstve jednho mua a jednej eny, ktor s lskou prijmaj deti. Koordintorom podujatia v celoslovenskom meradle je Frum kresanskch intitci, na regionlnej rovni De rodiny organizuje Dieczne pastoran centrum pre rodinu Banskobystrickej dieczy v spoluprci s mestom Bansk Bystrica za aktvnej asti viacerch obianskych zdruen a organizci.

De rodiny je obianske podujatie, ktor iniciovala Organizcia spojench nrodov, ke vyhlsila rok 1994 za medzinrodn rok rodiny a nsledne kadorone 15. mj za celosvetov De rodiny. Tento rok sa De rodiny bude slvi v 13 mestch Slovenska. Hlavnou mylienkou je: Aby deti otcov mali, aby mali mamy", s podtitulom pr to poveda nahlas!"

Program bude pokraova hudobno-tanenmi vystpeniami (detsk folklrne sbory, Zkladn umeleck kola Jna Cikkera, PufflerQuartet), zbavno-portovmi aktivitami (Katedra Pedagogiky PF UMB, skauti), tvorivmi dielami (Skromn CV, matersk centr), minikurzom animcie (Bbkov divadlo na Rzcest), predstavenie Robinson (Divadlo z pase), aktivita: Nao s deom rodiia?" (Nvrat o.z.). V stnkoch sa bud prezentova rzne organizcie z Banskej Bystrice. V priestoroch SC Eurpa sa v doch 23. - 29. mja uskuton vstava detskch kresieb na tmu Moja rodina.

Na hlavn pdium na Nmestie . Moysesa prdu medzi rodiny viacer znme osobnosti z Banskej Bystrice a okolia. So svojimi bohatmi sksenosami sa poas celho da bude s rodimi zdiea aj kaz Marin Kuffa. Informan centrum Bansk Bystrica ponkne monos dozvedie sa zaujmav informcie o histrii Banskej Bystrice na interaktvnej prehliadke centrom mesta. V budove zkladnej koly tefana Moysesa bude rodinn kvz (Matersk centrum Mostk), ako aj monos duchovnch rozhovorov a psychologickho poradenstva. Tento neobyajn de sa uzavrie o 18.00 hod. svtou omou v Katedrle sv. Frantika Xaverskho.

Stredoslovensk mzeum pri prleitosti Da rodiny pripravuje na nedeu 29. mja monos nvtev tvorivch dieln a vstav pre cel rodiny za jednotn vstupn 0,50 , a to v priestoroch Tihnyiovskho katiea v Radvani v ase 9.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod., Thurzovom dome na Nm. SNP 4 a Matejovom dome na Nm. . Moysesa 20 v ase 10.00 - 11.30 a 13.00 - 15.30 hod.

Zdiea na Facebooku

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk