Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Advent: Horca iara svieky, alebo pohlcujci ohe

Zdiea na Facebooku

Jeho Excelencia
Arthur J. Serratelli,
biskup z New Jersey, Paterson Diocese

Na zverench strnkach Starho zkona, Malachi prorokoval, e Boh prichdzal zachrni svojich vernch. Jeho slov smerovali k uom nevernm zmluve. Ani u viac neverili, e sa Boh o nich star. Stratili zmysel pre Boha.
Tmto hrienym uom, Malachi ohlsil, e Boh sa vrti sdi. Vyrozumie ich, e neabsentuje. A d im uvedomi si, e jeho zmluva pretrvva. Napriek udskej nevernosti, Boh je vern. Malachi pouil obraz pre blzky prchod Boha, ktor vyvolva strach a chvenie.
Prorok hovor, " Ha, ja polem svojho anjela a priprav predo mnou cestu. I zaraz prde do svojho chrmu Panovnk, ktorho vy hadte, a anjel zmluvy, ktorho si iadate. Ha, prde, hovor Pn zstupov - a ktoe vydr de jeho prchodu, kto obstoj, ke sa zjav? Ve on je ako roztpajci ohe a ako zelina prov. I sadne si a bude vytpa a isti striebro; a vyist synov Lviho. Preist ich ako zlato a striebro, take bud prina Pnovi obety v spravodlivost" (Mal 3:1-3). A tak vemi neskor starozkonn portrt Boieho zverenho aktu spsy, je obraz "oha rafinrie." Advent je asom aby sa jednotlivec pripravil na tento ohe.
Ke sa Boh zjavil Mojiovi v podobe horiaceho kra, " Vtedy si Moji zakryl tvr, lebo sa bl pozrie na Boha...." (Ex 3:6). Intinktvne, uhbame sa pred ohom. Vyvolva v ns repekt. Separuje. Symbolizuje transcendenciu. Jemn iara adventnch svieok proti veternm nociam je ale slabm zbleskom pohlcujceho oha Boieho pristpenia k loveku.
Kad advent krsne vlkna Handelovho Mesia opakuj chmrne varovanie Malachia, "Kto me znies de jeho prchodu? Kto ostane st, ke prde?" Boh prichdza s ohom rafinrie. Advent je z tohto dvodu o nieom viac ako o vianonch dekorcich a nkupoch. Je to as prpravy pre prchod Bo. Je to as kedy elme ohu.
Star zkon sa uzatvra Malachiom. Ako jeho hlas tchne, Nov zkon sa otvra Jnom Krstiteom a jeho hlasnm volanm po konverzii. Jn je posol, ktor pripravuje cestu pred prichdzajcim Bohom. Jn burcuje dav pre bezprostredn prchod Jeia, ktor je Boh. Hovor davom, aby sa kajali pre Mesia, ktor prde s ohom (cf. Mt 3:11-12; Lk 3:9, 15-18). Krstite vytvra svoju verziu Malachiovho obrazu. Mesi prichdza s ohom rafinrie.

Ohe rafinrie neni. Zdokonauje. ist a separuje neistoty striebra alebo zlata. S ohom, rafinria separuje alebo odstrauje vetok odpad. Tie pracuje na vytvarovan materilu na vec krsy. Ohe rafinrie je vstinm obrazom kazstva Jeiovho. Boh prichdza ku nm v Jeiovi, ktor je ohom v naom strede, ktor ns vedie k dokonalosti ako synov a dcry Boie.
Ke pracovnk rafinrie pracuje s ohom, neustle dozer na vsledok svojej prce. Ke je schopn vidie svoj obraz v striebre, alebo zlate, jeho prca je hotov. Rovnako tak Kristus. Dozer na ns ako rafinuje a ist ns od naich hriechova neistt. Pozorne pracuje s nami km nevid svoj obraz v ns. Toto je dvod preo ns advent zalieva ndejou.
Ndej je nosou novch zaiatkov. Ndej ponka ancu by novm. Ndej sa naahuje za tm, o je mimo ns. Preto advent, obdobie ndeje, zana nov liturgick rok. Ako sa sekulrny svet pripravuje na odchod starho roka, tak Cirkev otvra nov kalendr, ktor ns usmeruje smerom k parzii.
Cez advent, pripravujeme sa oslavova historick prchod Syna Boieho ako dieaa Mrie narodenho v Bethleheme. Modlme sa viac intenzvne. Postme sa viac radostne. Plnme si svoje diel pre de kedy Kristus op prde v slve na konci asu. Robme tak s vekou ndejou.
Kristus, ktor dokonal nau spsu (cf. Rm 8:24-25) op prde. Stle, aj teraz, je prtomn medzi nami s ohom rafinrie. ta v ns pre de, kedy nae hriechy bud odstrnen a " ke sa on zjav, budeme mu podobn, lebo ho budeme vidie takho, ak je." (1 John 3:2). To je o rob advent obdobm ndeje. .

Vone preloil Peter Frio

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk