Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

Modern advent

Zdiea na Facebooku

Ani sme sa nenazdali a mme tu advent. V poslednch rokoch sa advent a Vianoce v naej krajine stali predmetom mimoriadne vneho, ba a agresvneho obchodnho zujmu. Ale pome pekne po poriadku.

Advent s najvou pravdepodobnosou pochdza z latinskho slova adventus, o v preklade znamen prchod. Advent oznauje obdobie tyroch tdov pred Vianocami a pre kresanov m prpravn charakter podobne ako estdov pstne obdobie pred Vekou nocou. Advent - teda prchod - kresania chpu v dvojakom zmysle slova. Predovetkm sa pripravuj na pamiatku narodenia Pna Jeia Krista - prchod Boha na tto zem, ktor zobral na seba podobu loveka. Taktie si pripomnaj zasbenie Jeia Krista, ktor povedal, e sa na tto zem znova niekedy vrti. Pripravuj sa teda aj na Jeho druh prchod, kedy prde sdi vetkch - ivch aj mtvych.

Asi takto je prav obsah a vznam adventu. Ak mte pocit, e ni z toho, o okolo seba smiete v sasnom obdob pozorova, vm tento obsah a vznam adventu nepripomna, trafili ste povestn klinec po hlavike. Obchodn zujem odstrnil z adventu a Vianoc vetko zmyslupln a hodnotn. Nahradil to prenikavou reklamou a tvrdm biznisom. Z prpravnho obdobia na svtenie pamiatky narodenia Boieho Syna sa stalo obdobie na najvhodnejiu kpu mobilnho telefnu, akciovho plazmovho televzora, zazmluvnenie bleskurchleho internetovho pripojenia at. Advent sa tak stal symbolom prchodu novej techniky do domcnost i u za hotov alebo na ver. V advente sme akosi nchylnej ne inokedy takpovediac pusti perie a mnoh to potom cel rok, teda do alieho adventu splcaj, aby sa potom znova zadili, pretoe kad nov advent so sebou prina nov, neodolaten a dovtedy nevdan prleitos super vhodnho nkupu. Podliehame vbeniu reklamy, aj ke vetci vemi dobre vieme, e advent je predovetkm prleitos pre obchodnkov zbavi sa celoronch leiakov. Sta napsa, e tovar je v akcii o 50% zlacnen. Papier predsa znesie vetko ...

Nu, ako sa hovor, proti gustu iadny diputt. S urite udia, pre ktorch je behanie po hypermarketoch obrovskm zitkom a v nie jednom prpade aj duchovnm vrcholom zasvtenia nedele i inho sviatonho da. Patr vak k duchovnej zrelosti kresana, e sa ned ovplyvni masou, ale zachov si svoju identitu a presvedenie. Urob vetko preto, aby sa v jeho osobnom ivote z adventu prav obsah nevytratil. Aj uprostred ohluujcej a oslepujcej reklamy si zachov potrebn kud a pokoj. Njde si as na tich zamyslenie a vrcnu modlitbu. Zachov si bdel a triezvu myse, aby mu neunikli znamenia asu a bol na prchod Jeia Krista dokonale pripraven.

Jn Bunk 1. decembra 2009, Evanjelick farr, janbuncak.blog.sme.sk

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk