Predaj umelych vianocnych stromcekov na Vianoce.

o symbolizuje adventn veniec?

Zdiea na Facebooku

Vade teraz v kvetinrstvach vidm pekn adventn vence, asi si toho roku kpim aj ja. Ale o tak adventn veniec okrem toho, e ostavaj tyri tdne do Vianoc symbolizuje?

Veniec je od nepamti symbolom vazstva a krovskej dstojnosti. Aj Biblia hovor o venci ako o prejave cty, radosti a vazstva. Adventn veniec vzdva hold tomu, kto je oakvan a prichdza zrove ako vaz,kr a oslobodite. Rozlievajce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichdzajceho Krista, ktor rozptyuje temnotu a strach, pretoe on je Svetlo sveta" (Jn, 8,12).Je znamenm ndeje a holdom tomu, ktor prichdza, ako to zretene ukazuj ozdoben vetvy a sviece. Je aj symbolom Kristovho evanjelia, ktorho autormi boli tyria evanjelisti Luk, Marek, Mat a Jn.Najastejie s svieky tmavomodr alebo fialov, symbolizujce liturgick farby adventnch nedie.Ozdoby na adventnom venci by mali by skromn, iba such plody, pky, iky alebo male vo fialovej, prpadne bielej farbe. Lebo adventn as je tak mal pst.Obdobie poknia, zamyslenia, kajcnosti a oistenia loveka. as, kedy si udia maj venova navzjom viac lsky a pri kadej zaplenej svieke stle viac otvra srdcia pre prchod najdleitejieho a najvieho nvtevnka - Jeia.

umely vianocny stromcek, umele vianocne stromceky, predaj, obchod, eshop

Vianoce s
v Sobotu
a to za:

Dn Hod Min Sek

Vber a osobn odber stromeka TU
Od 1.10.2022 mme rozloen vetky vianon stromeky.
V prpade zujmu si stromeky pozrie a zakpi ns prosm vopred kontaktujte. -----viac info-----
Po. a Ne. - tel. dohodou 0904 514 458

Vrtenie tovaru bez udania dvodudo 14 dn a vrtenie peazSAMOZREJMOSOU.

Za N obchod odporame:
full cel 3D smrek
full cel 3D jeda

vianocne-stromceky-borovice-klasik osnezeny-vianocny-stromcek-zasnezeny-so-snehom-borovica jedla-umely-vianocny-stromcek-cely-3d-ihlicie smrekovy-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie husty-umely-vianocny-stromcek-3d-ihlicie uzky-umely-vianocny-stromcek-tuja-3d-ihlicie

KATEGRIE:

Vetky stromeky

Cel 3D stromeky
3D stromeky
Klasick stromeky

Jedle
Smreky
Borovice
Biele
Zasneen
Strieborn
zke Tuje

90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
210 cm
220 cm
240 cm
250 cm
270 cm

VIANON STROMEKY:

Jeda cel 3D
Smrek cel 3D
Borovica cel 3D

Borovica Klasik
Zasneen borovica

Smrek hust 3D

zka Tuja cel 3D smrek
zka Tuja cel 3D jeda
zka Tuja klasik
zka Tuja zasneen biela

Jeda 3D+2D
Smrek 3D+2D
Borovica 3D+2D
Rozmanit 3D+2D

Cel snehov
Cel biely
Zasneen 3D+2D
So ikami

Smrek natura cel 3D
Smrek natura 3D+2D
Smrek sibrsky
Smrek zasneen 3D+2D
Tajga 1 jeda 3D
Tajga 2 smrek 3D
Nevada smrek 3D

moderne-umele-vianocne-stromceky-3d-konariky zky vianon stromek do zkych priestorov

©2023 | Zkaz koprovania | NaVianoce.sk | info (a) navianoce.sk